Uitkering Aanvragen

Alles over het aanvragen van een uitkering

Wajong uitkering

Zelf leren beleggen?
Amper 100 euro volstaat om te leren beleggen!
KLIK HIER

Aanvragen Wajong-uitkering

Kunt u moeilijk aan het werk komen, omdat u gehandicapt bent? En was u voor uw 17e verjaardag al gehandicapt, of was u minstens zes maanden student en jonger dan 30 toen u arbeidsongeschikt werd? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een Wajong-uitkering.

Vraag deze uitkering uiterlijk binnen negen maanden na uw 17e verjaardag, of binnen negen maanden nadat u arbeidsongeschikt bent geworden, bij ons aan met het formulier Aanvraag Wajong.

Overigens gaat het bij UWV altijd om tijdelijk inkomen, in periodes dat u echt niet kunt werken. Heeft u hulp nodig bij uw terugkeer naar de arbeidsmarkt? UWV ondersteunt. Elders op de website leest u er meer over.

Wonen in het buitenland

Gaat u verhuizen naar het buitenland? Meestal kunt u uw Wajong-uitkering dan niet meenemen. Deze eindigt op de eerste van de maand na uw vertrek.

Er zijn een paar situaties waarin u uw Wajong-uitkering wel mag meenemen:
- als de verhuizing noodzakelijk is voor uw gezondheid;
- als u in het buitenland meer kansen op werkhervatting en reÔntegratie heeft;
- als uw verzorgers naar het buitenland verhuizen.

Op weg naar werk

Als u een Wajong-uitkering ontvangt, betekent dit niet dat u helemaal niet kunt werken. Het is de bedoeling dat u – voor zover mogelijk – gaat werken. Bent u student? Wij bieden verschillende voorzieningen om het volgen van uw opleiding te vergemakkelijken. De belangrijkste vergoedingen zijn voor: speciale hulpmiddelen op uw onderwijsplek, vervoer, aanpassing aan uw auto.

Lukt het vanwege uw handicap niet om op een gewone school uw opleiding te volgen? UWV vergoedt kosten van scholing bij een REA-scholingsinstituut. Vraag uw arbeidsdeskundige naar de voorwaarden

Meer: Uitkering - - - .