Uitkering Aanvragen

Alles over het aanvragen van een uitkering

WW uitkering aanvragen

Geniet van massale kortingen!
iPhones, iPads, spelconsoles met kortingen tot 95%!
KLIK HIER

Wanneer heeft u recht op een WW-uitkering?

Wanneer u als werknemer uw baan verliest, kunt u in principe een WW-uitkering aanvragen. U moet dan wel jonger zijn dan 65 jaar en het verlies van uw baan mag niet verwijtbaar zijn.

De WW geldt voor alle werknemers die verzekerd zijn. In principe zijn ook werknemers in de sociale werkvoorziening verzekerd. Onder bepaalde voorwaarden geldt dit ook voor vertegenwoordigers, thuiswerkers, musici en artiesten.

Zelfstandigen en personeel dat minder dan drie dagen per week werkzaam is in dezelfde particuliere huishouding, zijn niet verzekerd. Hetzelfde geldt voor stagiaires die geen volwaardig loon ontvangen.

Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen moet u bovendien aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. U bent werkloos
U bent werkloos wanneer u:

  • minimaal vijf arbeidsuren per week verliest (of als u minder dan tien uur per week werkte, minimaal de helft van uw arbeidsuren);
  • geen recht meer heeft op loon over die verloren arbeidsuren;
  • beschikbaar bent om passende arbeid te accepteren, door te solliciteren. Hieronder leest u wat onder passende arbeid wordt verstaan.

2. Er is geen reden voor uitsluiting
U heeft geen recht op een WW-uitkering aanvragen als er een reden voor uitsluiting is, bijvoorbeeld als u een Ziektewetuitkering of een WAO-uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid ontvangt of als u zich niet houdt aan de voorwaarden die aan een WW-uitkering zijn verbonden.

3. U heeft een arbeidsverleden van minimaal een half jaar
U heeft een arbeidsverleden van een half jaar wanneer u voldoet aan de ’26 uit 39 weken’-eis. U heeft dan in de 39 weken voor de eerste werkloosheidsdag minimaal 26 weken in loondienst gewerkt. U hoeft niet fulltime te hebben gewerkt: wanneer u in een week één dag heeft gewerkt, telt die week mee als gewerkte week. De weken waarin u vakantie of ander doorbetaald verlof heeft opgenomen, kunt u ook meetellen. Weken waarin u als zelfstandige heeft gewerkt, tellen niet mee. Ook weken die al zijn meegeteld voor een eerder recht op uitkering tellen niet mee. Voor beroepsgroepen zoals seizoenarbeiders, artiesten, musici en filmmedewerkers geldt een lagere weken-eis.

Wat is passende arbeid?

Als richtlijn voor het begrip ‘passende arbeid’, kunt u het volgende aanhouden: in het begin van de werkloosheid mag u zich richten op werk dat qua aard en niveau aansluit op uw opleiding en werkervaring. Hoe langer u werkloos bent, hoe meer werk wordt gezien als ‘passend’. Een hbo-er met werkervaring mag zich bijvoorbeeld in het eerste half jaar van zijn werkloosheid richten op werk op hbo-niveau. Het half jaar daarop moet hij zich ook richten op werk op mbo-niveau, totdat ten slotte ieder werk passend is geworden. Als het risico op werkloosheid groot is, zult u al vanaf het begin van uw werkloosheid de eisen rond de aard en het niveau van het werk, loon en reisduur moeten bijstellen. Het begrip is verruimd om werkzoekenden te stimuleren zoveel mogelijk kansen aan te grijpen om dreigende langdurige werkloosheid te voorkomen. Volgens de huidige regels is voor een academicus met werkervaring vanaf het begin van zijn werkloosheid ook werk op hbo-niveau passend.

Meer: Uitkering - - .